Kan jag dela på fakturaintäkterna med andra personer?

Ja, det är möjligt. Alla som varit med på det utförda arbetet måste registrera sig på UKKO.se samt skicka in sin A-skattesedel. En av de registrerade användarna skapar fakturan och bestämmer samtidigt vem/vilka som ska få lön. Det gör man under menyn team-fakturering. Hanteringskostnaden betalas separat var för sig.

OBS! Eventuella utlägg och andra kostnader, kan endast den som skapat fakturan få ersättning för. Ett annat alternativ är att dra av dessa i sin privata deklaration eller fakturera kunden.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.